7/4/2016 L’Ajuntament obre el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts a la creació de llocs de treball i la inversió empresarial

2016 04 Destacat ajuts a la creació de llocs de treball i la inversió empresarial

L’Ajuntament de Súria ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria. El termini romandrà obert fins al proper 30 de juny.

Les bases reguladores dels ajuts van ser aprovats per unanimitat el passat 25 de febrer en una sessió ordinària del ple municipal. La convocatòria és oberta a micro, petites i mitjanes empreses amb qualsevol forma jurídica, i treballadors autònoms amb seu social a Súria.

La iniciativa es proposa contribuir a la millora de les empreses existents i afavorir la creació de noves empreses a través de la creació de llocs de treball i de la inversió empresarial, d’acord amb els següents conceptes subvencionables:

  • Creació de llocs de treball. Contractació de persones empadronades al municipi, mitjançant la formalització d’un contracte laboral per escrit, incloent-hi la creació del propi lloc de treball, en el cas de treballadors autònoms. La nova contractació ha d’implicar un increment net de la plantilla de l’empresa en relació amb la plantilla de l’any natural immediatament anterior al que es produeixi la sol·licitud.

  • Inversió empresarial. Inversió per a la millora, ampliació o trasllat d’una activitat econòmica existent o per la creació d’una nova activitat econòmica, localitzada al municipi. S’hi inclou l’adquisició d’actius fixos, béns d’equip, instal·lacions i edificacions necessàries per al desenvolupament de l’activitat (se n’exclou la compra de terrenys i l’adquisició de vehicles) i la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, incorporació de mesures d’eficiència energètica, arranjament d’aparadors i implantació o substitució de rètols i indicadors comercials.

En aquest exercici de 2016, l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament destina a la convocatòria una partida total de 30.000 euros, dels quals 21.000 euros seran destinats als ajuts per a la creació de llocs de treball i els altres 9.000 euros als ajuts per a les inversions empresarials.

Els beneficiaris podran presentar una única sol·licitud d’ajut per a una o ambdues línies. Els projectes subvencionables s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016. La quantitat màxima que podran rebre els beneficiaris dels ajuts serà de 2.500 euros.

El procediment de concessió dels ajuts és en règim de concurrència competitiva. Les bases reguladores estableixen els criteris de valoració de les sol·licituds per tipologia d’ajuts.

Per a més informació i consultes, les persones interessades es poden adreçar a l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament (telèfon 93.868.28.00) en horari d’atenció al públic. També es pot enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic promocio@suria.cat.

Aquesta convocatòria d’ajuts per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial és una de les accions incloses en el Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que defineix les principals línies d’actuació estratègiques per al període 2014-24.

 

25/2/2016 L’Ajuntament convoca un acte públic per explicar les accions realitzades i en curs del Pla de Desenvolupament Local Suriacció

2016 03 03 Cartell acte informatiu Pla de Desenvolupament Local Suriacció

L’Ajuntament de Súria presentarà les accions realitzades i en curs del Pla de Desenvolupament Local Suriacció en un acte públic que tindrà lloc dijous 3 de març al Casal de Joves a les 20.15 h. La convocatòria és oberta a tothom i inclourà la conferència ’Crisi econòmica i món local: tenim un pla B?’, a càrrec de l’economista i geògraf Oriol Estela, cap d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona.

Aquest serà el primer acte públic de seguiment de Suriacció, després de la presentació pública del pla estratègic, l’octubre de 2014. El document, que aplega prop d’una vuitantena d’accions, va ser definit amb les aportacions de més de 150 persones de diferents àmbits de la vila.

Des de la presentació pública del pla, un equip format per representants de tots els grups polítics municipals i personal tècnic de l’Ajuntament ha seguit treballant per tal d’impulsar les accions prioritàries que s’hi inclouen.

Les primeres propostes implementades han estat la creació de l’Associació Empresarial de Súria, el cicle formatiu d’excavacions i sondatges de l’Institut Mig-Món i el servei ’Compartir cotxe’. Altres actuacions es troben a hores d’ara en fase de desenvolupament.

Arran de la posada en marxa de Suriacció, també s’han portat a terme sessions i activitats formatives per reforçar la coordinació entre les diferents àrees municipals.

L’elaboració del Pla de Desenvolupament Local Suriacció va ser una iniciativa impulsada per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

 

Foment de l’emprenedoria a secundària

Durant el curs escolar 2015-2016, es duran a terme les sessions “actituds pel món laboral” adreçades als alumnes de quart d’ESO de l’Institut Mig-Món. Es realitzarà una sessió de dues hores per cada grup classe, que s’estructurarà en dos grans blocs de contingut: ocupació i emprenedoria.

Realització de prospecció empresarial

A través d’una enquesta adreçada a totes les empreses, té com a objectius detectar les necessitats de perfils professionals, recollir necessitats formatives i establir un canal de col·laboració entre les empreses i el servei local d’ocupació per enllaçar el màxim nombre d’ofertes de treball amb els perfils més adequats per cobrir-les.

Pots accedir-hi a través del web:
http://www.suriaocupacio.cat

Suport a l’Associació Empresarial de Súria (AES)

A partir d’un conveni de col·laboració entre l’AES i l’Ajuntament de Súria, es treballa de manera conjunta per a promoure la competitivitat de les empreses, enfortir el teixit empresarial de la vila i millorar els polígons d’activitat econòmica. El conveni té una vigència de tres anys.

Lloc oficial del web de l’Ajuntament:
http://www.suria.cat

Desplegament de la campanya ‘Tracta’m bé’

La campanya té com a objectiu estendre la sensibilització social pel respecte i l’ajut a les persones grans. Inclou tres accions adreçades al públic en general i als infants, amb la col·laboració del sector comercial, el Consell de la Gent Gran i el Consell dels Infants: “Situacions amb tracte”, “Establiments amb tracte” i “Aules amb tracte”.

Creació de l’Associació Empresarial de Súria (AES)

Creada l’any 2014, té com a objectius el manteniment i la millora de l’activitat empresarial a la vila, així com la prestació de serveis a les empreses i la promoció d’accions i iniciatives d’interès comú.

Lloc oficial del web de l’Ajuntament:
http://www.suria.cat

Disseny i aplicació del Programa de participació ciutadana, en el marc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Aquest programa inclou les fases, les accions i la metodologia per a promoure la participació ciutadana i garantir la informació pública durant tot el procés d’elaboració del POUM. El seu contingut ve regulat per normativa.

Pots fer-ne el seguiment a través del web municipal:
http://www.suria.cat

Inici de la formació professional dual

L’institut Mig-Món de Súria ofereix, per primer cop durant el curs escolar 2015-2016, el cicle de Formació professional dual de grau mitjà d’excavacions i sondatges.La formació pràctica es duu a terme a les instal·lacions de l’empresa Iberpotash ICL i al taller de maquinària posat a disposició de l’Ajuntament.

Per a més informació consulta la notícia al web de l’institut:
http://www.iesmigmon.cat/web

Adhesió al servei ‘Compartir cotxe’

El projecte neix de la voluntat per fomentar entre la població un ús més racional del cotxe. El servei facilita la trobada de persones interessades en compartir el seu vehicle privat a l’hora de fer un mateix viatge, per anar a treballar, anar a la universitat o anar de viatge.

Pots accedir-hi a través del web municipal:
http://www.suria.cat