Creació de l’Associació Empresarial de Súria (AES)

Creada l’any 2014, té com a objectius el manteniment i la millora de l’activitat empresarial a la vila, així com la prestació de serveis a les empreses i la promoció d’accions i iniciatives d’interès comú.

Lloc oficial del web de l’Ajuntament:
http://www.suria.cat