Disseny i aplicació del Programa de participació ciutadana, en el marc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

Aquest programa inclou les fases, les accions i la metodologia per a promoure la participació ciutadana i garantir la informació pública durant tot el procés d’elaboració del POUM. El seu contingut ve regulat per normativa.

Pots fer-ne el seguiment a través del web municipal:
http://www.suria.cat