DOCUMENTACIÓ DEL PLA

  • 3 d’octubre de 2013. Presentació del Pla de Desenvolupament Local de Súria (2014-24): Enllaç
  • 6 de març de 2014. Presentació de la Diagnosi Socioeconòmica de Súria: Enllaç
  • 6 de març de 2014. Diagnosi Socioeconòmica de Súria: Enllaç
  • 26 d’abril de 2014. Informe del Taller d’escenaris de futur de Súria: Enllaç
  • Juny de 2014. Informe dels Tallers d’accions: Enllaç
  • Octubre de 2014. Pla d’Acció del Pla de Desenvolupament Local de Súria: Enllaç