Súriacció

El Pla de Desenvolupament Local de Súria, Suriacció, consta d’una vuitantena d’accions, classificades en cinc línies estratègiques i trenta programes.

Les primeres accions es van implementar durant la seva elaboració (2013-14).