7/4/2016 L’Ajuntament obre el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts a la creació de llocs de treball i la inversió empresarial

2016 04 Destacat ajuts a la creació de llocs de treball i la inversió empresarial

L’Ajuntament de Súria ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial a Súria. El termini romandrà obert fins al proper 30 de juny.

Les bases reguladores dels ajuts van ser aprovats per unanimitat el passat 25 de febrer en una sessió ordinària del ple municipal. La convocatòria és oberta a micro, petites i mitjanes empreses amb qualsevol forma jurídica, i treballadors autònoms amb seu social a Súria.

La iniciativa es proposa contribuir a la millora de les empreses existents i afavorir la creació de noves empreses a través de la creació de llocs de treball i de la inversió empresarial, d’acord amb els següents conceptes subvencionables:

  • Creació de llocs de treball. Contractació de persones empadronades al municipi, mitjançant la formalització d’un contracte laboral per escrit, incloent-hi la creació del propi lloc de treball, en el cas de treballadors autònoms. La nova contractació ha d’implicar un increment net de la plantilla de l’empresa en relació amb la plantilla de l’any natural immediatament anterior al que es produeixi la sol·licitud.

  • Inversió empresarial. Inversió per a la millora, ampliació o trasllat d’una activitat econòmica existent o per la creació d’una nova activitat econòmica, localitzada al municipi. S’hi inclou l’adquisició d’actius fixos, béns d’equip, instal·lacions i edificacions necessàries per al desenvolupament de l’activitat (se n’exclou la compra de terrenys i l’adquisició de vehicles) i la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, incorporació de mesures d’eficiència energètica, arranjament d’aparadors i implantació o substitució de rètols i indicadors comercials.

En aquest exercici de 2016, l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament destina a la convocatòria una partida total de 30.000 euros, dels quals 21.000 euros seran destinats als ajuts per a la creació de llocs de treball i els altres 9.000 euros als ajuts per a les inversions empresarials.

Els beneficiaris podran presentar una única sol·licitud d’ajut per a una o ambdues línies. Els projectes subvencionables s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2016. La quantitat màxima que podran rebre els beneficiaris dels ajuts serà de 2.500 euros.

El procediment de concessió dels ajuts és en règim de concurrència competitiva. Les bases reguladores estableixen els criteris de valoració de les sol·licituds per tipologia d’ajuts.

Per a més informació i consultes, les persones interessades es poden adreçar a l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament (telèfon 93.868.28.00) en horari d’atenció al públic. També es pot enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic promocio@suria.cat.

Aquesta convocatòria d’ajuts per al foment de la creació de llocs de treball i la inversió empresarial és una de les accions incloses en el Pla de Desenvolupament Local Suriacció, que defineix les principals línies d’actuació estratègiques per al període 2014-24.