Implementació del pla d’acció

El Pla de Desenvolupament Local de Súria, Suriacció, consta d’una vuitantena d’accions, classificades en cinc línies estratègiques i trenta programes.

Consulta el seu contingut en l’apartat de “documents”. També pots consultar-ne aquí la versió resumida.

 

Actualment, ja es troben implementades les següents accions:

untitled

1.1.3.2. Creació d’un servei per compartir vehicle privat en desplaçaments a través d’una aplicació web/mòbil.

Pots accedir-hi a través del web Compartir cotxe.

 

 

2.1.1.1. Foment de la formació professional, aprofitant la flexibilització de la FP. Implantació del sistema dual escola – empresa.

Per a més informació consulta la notícia nou CFGM d’Excavacions i sondatges a l’IES Mig-Món.

 

En fase d’implementació:

2015 07 23 Esborrany logotip del POUM per a la campanya de participació

1.4.1. Realització d’un nou planejament urbanístic municipal (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).

Pots fer-ne el seguiment a través del web municipal.

 

aes-logo-14

2.2.1.1. Suport i dinamització de l’Associació Empresarial de Súria.

 

Tracta'm bé

4.5.1. Campanya de sensibilització entorn de la prevenció de maltractaments a la gent gran,

en col•laboració amb els comerços.

 

En fase de preparació:

3.4.1.1. Disseny i posada en funcionament d’un espai de coworking, amb la dinamització d’un tècnic municipal, per a fomentar la innovació en projectes d’autoocupació.

3.4.2.1. Disseny i aplicació d’una línia d’incentius per afavorir la creació i atracció de noves empreses.

3.4.4.1. Realització de prospecció empresarial per a disposar d’una base de dades d’empreses actualitzada i complerta, recollir les necessitats formatives i de perfils professionals, actuals i futures, i establir un canal de col•laboració estable per a canalitzar les ofertes i demandes de treball.

3.4.6.1. Programa per al foment de l’emprenedoria a l’IES.

5.2.1. Disseny d’un protocol de coordinació entre regidories i àrees de l’Ajuntament.

Vista General

Poble Vell

Fira

Centre Urba

Caramelles2

Caramelles