QUÈ ÉS?

El Pla de Desenvolupament Local (PDL) de Súria 2014-2024, Suriacció, és un pla estratègic de territori, que proposa una vuitantena d’accions a implementar en el municipi en el propers deu anys en l’àmbit del desenvolupament local.

L’objectiu central o missió, acordat per part de tots els grups municipals, es concreta en el següent paràgraf: “El PDL respon a una guia estratègica que marca les accions de l’ajuntament en els propers deu anys, amb l’objectiu comú d’afavorir el desenvolupament econòmic local, crear nova ocupació i millorar el benestar del conjunt de la població, garantint l’equilibri social i territorial així com la sostenibilitat ambiental. Aquest Pla es basa en uns principis compartits i acceptats que són el resultat de la participació i la cooperació de tots els agents públics i privats”.

La metodologia de treball es va basar en la participació ciutadana, la cooperació públic-privada i el treball tècnic.