Desplegament de la campanya ‘Tracta’m bé’

La campanya té com a objectiu estendre la sensibilització social pel respecte i l’ajut a les persones grans. Inclou tres accions adreçades al públic en general i als infants, amb la col·laboració del sector comercial, el Consell de la Gent Gran i el Consell dels Infants: “Situacions amb tracte”, “Establiments amb tracte” i “Aules amb tracte”.